Menu Zavřeno

Psychiatrická ambulance

  • Přijímáme do ambulance pacienty se všemi psychiatrickými diagnozami
  • Má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, kromě pojišťovny 209
  • Naše ambulance funguje každý pracovní den
  • Přednostně přijímá pacienty z okolí Jemnice, nebrání se ani přijímání pacientů ze vzdálenějších míst, pokud je v jejich silách do ambulance pravidelně dojíždět.
  • V ambulanci pracují 3 lékařky, každá z nich má pravidelný ordinační den v týdnu, viz rozpis ordinačních hodin
  • Jelikož je ambulance součástí psychiatrické léčebny, specializující se na léčbu závislostí, léčíme v naší ambulanci i pacienty závislé na alkoholu, drogách i patologické hráče. Pacientům závislých na opiátech můžeme nabídnout substituční léčbu buprenorfinem.
  • K návštěvě ambulance je nutno se objednat na níže uvedeném telefonním čísle
  • AMBULATNÍ SKUPINY – ke stažení

Ordinační hodiny

Psychiatrická ambulanceOrdinační hodinyLékař
Pondělí9:00 - 16:00MUDr. Věra Benešová
Úterý9:00 - 15:00MUDr. Kateřina Wanglerová
Středa9:00 - 12:00MUDr. Marie Holubová
Čtvrtek12:00 - 17:00MUDr. Věra Benešová
Pátek9:00 - 13:00MUDr. Marie Holubová

Kontakt

Tel.: +420 565 303 237, +420 568 450 728

Web: www.pateb.cz

E-mail: ambulance@pateb.cz

Aktuální příspěvky

Archiv

Rubrika

PLÁN AREÁLU