1. Doporučení k léčbě je vhodné, ale není podmínkou přijetí, do léčby přijímáme pacienty i bez doporučení, postačí osobní motivovanost k léčbě.
 2. Nezletilé pacienty do 18. let věku musí při příjmu doprovázet jeho zákonný zástupce případně pracovník výchovného ústavu, pokud má pacient nařízenou ústavní výchovu

  • nutný je písemný souhlas s hospitalizací zákonného zástupce (i v případě ústavní výchovy)
  • občanský průkaz, případně doklad s fotografií
 3. Pacient nezpůsobilý k právním úkonům je doprovázen svým opatrovníkem.

Do léčby nepřijímáme:

 •  Partnerské páry, rodinné příslušníky – důvodem je rušení terapeutického záměru.
 •  Osoby nevidomé, které mají asistenčního psa – důvodem je neschopnost zařízení pečovat o požadavky vyplývající z potřeb zvířete.
 •  Osoby nevidomé – důvodem jsou bariéry v zařízení.
 • Osoby, které závažným způsobem  porušily pravidla – v tomto případě je pacientu oznámen důvod a délka, kdy nebude přijat do léčby. Ve velké propouštěcí zprávě je tento fakt uveden. Pokud osoba, vyloučená z léčby závažným způsobem porušuje dobré jméno léčebny, vyhrazuje si vedení zařízení právo takovou osobu do léčby již nepřijmout. 
 • Technické důvody odmítnutí – zařízení nemá bezbariérový přístup ani výtah.
 • Nedobrovolné hospitalizace.
 • Pacienty, jejichž zdravotní stav není vhodný pro otevřené oddělení.

Před nástupem do léčby si prosím důkladně projděte seznam často kladených dotazů.

!!Po přijetí a nástupu do léčby nebude možné hlásit se na úřad práce. Učiňte tak ještě před nástupem do léčebny!!