Psychiatrická léčebna v Jemnici je soukromé zdravotnické zařízení. Léčebna se specializuje na léčbu závislostí a duševních poruch. A to ve formě akutní lůžkové i následné péče. Léčebna disponuje celkem 60-ti lůžky. Nedílnou součástí léčebny je i psychiatrická ambulance pro nehospitalizované pacienty.

Naše léčebna si zakládá na tzv. „otevřeném typu“, tedy naši pacienti jsou zde zcela dobrovolně a z vlastní vůle.

Jemnické lesnické školství a psychiatrická nemocnice

V roce 1907 byla v Jemnici zřízena Zemská jednoroční lesnická škola, která byla v roce 1910 povýšena na školu dvouletou. Jemnická škola byla v té době jedinou českou lesnickou školou na Moravě. Prvním ředitelem se stal Antonín Michálek a jeho asistentem Dr. Ing. Karel Šiman, pozdější generální ředitel statků a lesů Československé republiky. Za jeho působení po roce 1918 byla škola povýšena na tříletou Střední zemskou lesnickou školu. Karel Šiman však v roce 1919 odešel do Prahy a stal se úředníkem ministerstva zemědělství, kde odpovídal za lesnické školství. V červnu 1920 byla střední škola přeložena do Hranic na Moravě a v Jemnici zůstala až do roku 1951 škola pro lesní hajné, později Lesnické odborné učiliště.

Koncem lesnického školství v Jemnici byl rok 1971, kdy bylo učiliště přeloženo do Lesonic. Poslední ředitel školy Ing. Šulista, byl v roce 1968 velmi aktivním vedoucím mládežnické skupiny Junák, a proto se stal v době normalizace nežádoucím. Školní budova, internát i botanický park byly předány Okresnímu ústavu národního zdraví v Třebíči a ten započal s přestavbou školní budovy na polikliniku. Lékaři se do nových ordinací nastěhovali v srpnu 1975. V tomtéž roce byla také v Jemnici zřízena psychiatrická léčebna s 20 lůžky, která spadala pod nemocnici v Třebíči. Primářem se stal MUDr. Ladislav Hosák a jeho manželka MUDr. Zdeňka Hosáková vedla psychiatrickou ambulanci. V roce 1977 byla léčebna rozšířena o protialkoholický pavilon s 20 lůžky a od roku 1988 přibylo 10 lůžek pro léčení drogově závislých dívek od 15 do 18 let. V jemnické psychiatrické léčebně se uskutečnilo několik odborných kongresů s mezinárodní účastí.

V roce 1998 odešel primář MUDr. Hosák do starobního důchodu a na jeho místo nastoupila MUDr. Blanka Ondroušková. Jemnická léčebna byla stále pod vedením nemocnice v Třebíči a ta po čase zrušila celé lůžkové oddělení. Zůstala pouze psychiatrická ambulance, kde v té době pracovala paní MUDr. Věra Benešová. Zánik léčebny zachránila privatizace zařízení, kde vyhrál projekt společnosti PATEB s.r.o. Nová éra rozvoje nastala pod odborným vedením primářky MUDr. Věry Benešové. Ředitelem zařízení se stal její manžel Jaroslav Beneš. Jemnická léčebna je dnes vyhledávaným místem pro lidi závislé na alkoholu a drogách i pro další psychiatrická onemocnění. Pro město Jemnici bylo zachráněno více než 40 odborných kvalifikovaných pracovních míst.