Cílem léčby je v ideálním případě změna životního stylu pacienta jehož součástí je profesní a sociální zajištění, podpora společensky přijatelného chování, podpora zdravých vývojových tendencí pacientovy osobnosti. Rozvoj autonomní morálky a úprava psychického a fyzického zdravotního stavu pacienta.

Cíle lze stanovovat v těchto oblastech:

  • život bez návykové látky,
  • reaktivace pozitivních zájmů,
  • zlepšení vztahů s rodinou,
  • posílení sebekontroly a sebepojetí,
  • zlepšení studia či práce,
  • nalezení nového životního stylu,
  • zpřetrhání vazeb s prostředím spojené s užíváním návykových látek.