Aktuality

Hledáme psychologa/psycholožku

CELÝ ČLÁNEK

Ambulantní skupina 2. 2. 2023

Ambulantní skupina pro závislé se koná ve čtvrtek 2. 2. 2023 v 15:45.

CELÝ ČLÁNEK

Cílem léčby je v ideálním případě posílení pacientovi dovednosti přežít a profesní zajištění a sociální zajištění, podpora společensky přijatelného chování, podpora zdravých vývojových tendencí pacientovy osobnosti a rozvoj autonomní morálky, úprava psychického a fyzického zdravotního stavu. Pracovníci však musí dobře znát rizika tohoto onemocnění a počítat s možností pacientova selhání.

Cíle lze stanovovat v těchto oblastech:

  • život bez návykové látky
  • reaktivace pozitivních zájmů
  • zlepšení vztahů s rodinou,
  • posílení sebekontroly a sebepojetí,
  • zlepšení studia či práce,
  • nalezení nového životního stylu,
  • zpřetrhání vazeb s prostředím spojené s užívání drog,
  • změna životních hodnot včetně změny image a posílení netoxického věta.