Psychiatrická léčebna v Jemnici bere léčbu našich pacientů velice vážně a s úmyslem poskytovat kvalitní a bezpečné služby.

Z tohoto důvodu byl v našem zařízení vytvořen speciální tým auditorů, s cílem pravidelně dohlížet nad kvalitou prováděné zdravotní péče. Veškerá činnost musí být prováděná tak, aby splňovala přísná hodnotící kritéria nastavena Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví.