Nové informace ke COVID-19

 • Personál, pacienti (nově přijatí, vracející se z dovolenek, vycházek, ex. volna, vyšetření, konzilií) nemají povinnost nosit ústenku, pokud by jí někdo chtěl nosit dobrovolně, může
 • Zástupci firem mohou chodit za lékařkami na oddělení
 • Pacienti mohou chodit na vycházky v době 15.30 – 17.00 hod, o víkendu od 15.00 – 17.00 (při první vycházce dostanou od sestry na oddělení látkovou ústenku, pro vstup do obchodu a ponechá si ji celý týden), měnit se budou každé pondělí na sesterně, tak jak doposud
 • Pacienti mohou jezdit na víkendové dovolenky, tak jak je zvykem vždy 1/3 komunity.  Pokud nebude mít pacient z vycházek ústenku, dojde si pro ni na sesternu. Po návratu nemusí v areálu léčebny ústenku nosit
 • Pacienti mohou mít návštěvy ve všední den v době 15.30 – 17.00 hod a o víkendu v době 15.00 – 17.00 hod, za každým pacientem mohou pouze 2 osoby (děti se nepočítají). Po tuto dobu budou mít u brány službu pacienti. Viz. Pravidla služby na bráně v období koronaviru.
 • Pokud bude návštěva vykazovat známky nakažení, nebo odmítne podepsat čestné prohlášení služba dojde pro sestru, která jej vykáže ze zařízení.
 • Brána bude otevřená do 17.00 hod (nebude se zamykat), 3. B se nebude zamykat
 • Je ZÁKAZ VSTUPU NA ODDĚLENÍ, PRO NEPOVOLANÉ OSOBY (návštěvy, doprovod u příjmu)

Služba brány v období koronaviru

 1. Službu vykonávají pacienti AT režimu, pokud je to možné vždy jedna žena, jeden muž
 2. Každý pacient může mít na návštěvě pouze 2 osoby (děti se nepočítají)
 3. VŠECHNY NÁVŠTĚVY MUSÍ MÍT ROUŠKU!!
 4. Služba se drží v období návštěv, tedy v pracovní den od 15.30 do 17.00 hod, o víkendu od 15.00 do 17.00 hod
 5. Každé návštěvě dá služba k vyplnění čestné prohlášení o tom, že nepřišli do styku s koronavirem, změří jim teplotu, a dohlédne, aby si návštěva zdezinfikovala ruce.  Prohlášení, dezinfekci a teploměr se vždy před službou vyzvedne u sestry na 2. budově.
 6. Pokud má návštěva zvýšenou teplotu případně má známky nachlazení /kašel, rýmu/ požádá služba návštěvu, aby do zařízení nevstupovala a přišla na návštěvu až se uzdraví.
 7. Pokud toto návštěva nebude respektovat (nebo odmítne podepsat čestné prohlášení), povolá sloužící zdravotní sestru, která návštěvu vykáže
 8. Návštěvu poučí, že jsou povoleny návštěvy pouze v parku a pod pergolou / za zadní budovou/
 9. Jeden za sloužících mezitím dojde pro pacienta, za kterým návštěva přišla, informuje sloužící sestru o návštěvě.
 10. V 17.00 hod služba zkontroluje, že všechny návštěvy opustily areál a zavře bránu.
 11. Čestná prohlášení, teploměr a dezinfekci odevzdá vždy po službě sestře na 2. budově.