Registrace k očkování proti nemoci COVID-19

Následující informace slouží jako návod pro registraci k očkování. Výhradně určeno pro psychiatrické pacienty s chronickým onemocněním.

  • Váš ošetřující lékař posoudil Váš zdravotní stav a jelikož žijete s onemocněním, které se pojí s nižším rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytl Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.
  • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.
  • Kód má omezenou platnost, a to do 15. května 2021.
  • Jste-li osobou mladší 18 let (zákonným zástupcem osoby mladší 18 let) a váš ošetřující lékař vyhodnotil riziko těžkého průběhu covid-19 natolik vysoké, že je doporučeno očkování i v tomto nízkém věku, zarezervujte si prosím termín na očkování očkovací látkou Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech. Jde o jedinou vakcínu, kterou je v současné době možné očkovat osoby ve věku 16 – 18 let věku.
  • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy.
  • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě.