Menu Zavřeno

Hospitalizace

 • K léčbě se objednávejte nejlépe telefonicky na čísle: 568 450 728, nebo 565 303 237.

 • Popřípadě u sociální sestry paní Zdeňky Tobolkové.

 • K léčbě se můžete dále objednat písemně na adresu zařízení: PL Jemnice, Budějovická 1172, 675 31 Jemnice nebo elektronicky na adresu pateb@pateb.cz (V tomto případě komunikuje administrativní pracovník se sociální sestrou a domlouvají se na dalším postupu)

Pacient se může k léčbě objednat sám, může ho objednat rodinný příslušník, ambulantní lékař, pracovník krizového centra.

V akutním případě a naplněné kapacitě je pacient odkázán na krizové centrum, jinou léčebnu nebo na detox dle spádovosti bydliště.


 1. Doporučení k léčbě je vhodné, ale není podmínkou přijetí, do léčby přijímáme pacienty i bez doporučení, postačí osobní motivovanost k léčbě.
 2. Nezletilé pacienty do 18. let věku musí při příjmu doprovázet jeho zákonný zástupce případně pracovník výchovného ústavu, pokud má pacient nařízenou ústavní výchovu

  • nutný je písemný souhlas s hospitalizací zákonného zástupce (i v případě ústavní výchovy)
  • občanský průkaz, případně doklad s fotografií
 3. Pacient nezpůsobilý k právním úkonům je doprovázen svým opatrovníkem.

Do léčby nepříjímáme:

 •  Partnerské páry, rodinné příslušníky – důvodem je rušení terapeutického záměru.
 •  Osoby nevidomé, které mají asistenčního psa – důvodem je neschopnost zařízení pečovat o požadavky vyplývající z potřeb zvířete.
 •  Osoby nevidomé – důvodem jsou bariéry v zařízení.
 • Osoby, které závažným způsobem  porušily pravidla – v tomto případě je pacientu oznámen důvod a délka, kdy nebude přijat do léčby. Ve velké propouštěcí zprávě je tento fakt uveden. Pokud osoba, vyloučená z léčby závažným způsobem porušuje dobré jméno léčebny, vyhrazuje si vedení zařízení právo takovou osobu do léčby již nepřijmout. 
 • Technické důvody odmítnutí – zařízení nemá bezbariérový přístup ani výtah.
 • Nedobrovolné hospitalizace a soudně nařízené ústavní léčby
 • Pacienty, jejichž zdravotní stav není vhodný pro otevřené oddělení.

Před nástupem do léčby si prosím důkladně projděte seznam často kladených dotazů.

!!Po přijetí a nástupu do léčby nebude možné hlásit se na úřad práce. Učiňte tak ještě před nástupem do léčebny!!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.